Виктор Стойчев настоя Инспекцията за държавен технически надзор да спре инсталацията в „Мелта 90“ с МВР

Собственикът входира писмо в администрацията, но не посочва конкретни свои  действия и срокове

Собственикът на „Мелта 90“ АД Андрей Тенев спази дадения му срок от областния управител Виктор Стойчев и входира днес писмо в администрацията. В него изтъква, че е получил оферта от фирмата за ремонт на инсталацията, като оттам след оглед на място преценили, че само два критични участъка се нуждаят от подмяна.

Офертата е с дата 27 май. Срокът, който фирмата дава за доставка на частите, е до една седмица. Още една седмица за монтаж, който включва замяна на повредените тръби с нови и термоизолирането им впоследствие. Предвижда се и монтиране на спирателни вентили в двата им края, за да бъдат отделени за изпробване на плътност преди пускането на амоняк.

В писмото си Тенев обаче не посочва изисканите действия от негова страна с конкретни дати. Най-важното – кога ще евакуира амоняка, както иска евентуалният изпълнител на ремонта, за да пристъпи той към възстановителните работи. Подготовката на инсталацията за разхерметизиране е изцяло в компетенциите на „Мелта 90“, е записано в офертата на фирмата. Предложението й, приложено с писмото на Тенев до областния управител, е валидно седем дни.

На среща в сряда Виктор Стойчев даде срок на собственика на „Мелта 90“ до днес по обед да депозира в областната администрация план за действия с конкретни стъпки и срокове за преодоляване на проблема с изтичащия в атмосферния въздух амоняк. Тогава Тенев заяви пред представителите на институциите, ангажирани с проблема, че няма да спре инсталацията, въпреки че има издадени заповеди за това от Държавната агенция за метрология и технически надзор (ДАМТН).

Днес, след като собственикът на „Мелта 90“ не даде никаква яснота какви действия и кога възнамерява да предприеме, областният управител поиска от ДАМТН да изпълни задълженията си по закон. В писмо до началника на регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Враца, настоя да бъдат предприети следващите принудителни административни мерки съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, по който са издадени заповедите за спиране от експлоатация на съоръженията с повишена опасност в „Мелта 90“ (чл. 49, ал. 1). Чл. 49, ал. 2 гласи, че при неизпълнение на разпореждане за спиране експлоатацията на предприятие или съоръжение с повишена опасност те се спират със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи и на Дирекцията за национален строителен контрол към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Дори принудителните административни мерки да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс, жалбата не спира изпълнението им (чл. 49, ал. 3).

Областният управител уведоми днес и директора на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч за създалата се ситуация с оглед съхраняването на храни в хладилника.