На територията на Oбщина Троян вече функционира система за разделно събиране на отпадъци

Във връзка със сключен договор през месец декември 2022 г. между Oбщина Троян и най–голямата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България” АД, на територията на Oбщина Троян започна функционирането на система за разделно събиране на хартия и картон, метали и пластмаси и стъкло. Трицветната система за разделно събиране е изградена изцяло от пластмасови контейнери тип „Иглу“, всеки с вместимост от 1 500 л. и общ обем на всяка обособена точка от 4 500 л. В сините контейнери се събират хартиени и картонени отпадъци от опаковки. В жълтите – пластмасови и метални, а в зелените контейнери – стъклени отпадъци от опаковки. За първи път разделно събиране на отпадъци от опаковки, освен в град Троян, ще се извършва и в селата Орешак и Черни Осъм. Разпределението на контейнерите по населени места е както следва: град Троян – 45 сини, 45 жълти и 45 зелени контейнера; село Орешак – 5 сини, 5 жълти и 5 зелени контейнера; село Черни Осъм – 2 сини, 2 жълти и 2 зелени контейнера. Системата за разделно събиране ще се обслужва със специализирана техника – сметоизвозващ автомобил, оборудван с хидрокран и преса, който е снабден със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график. Призоваваме всички жители и собственици на търговски обекти в посочените населени места да използват по предназначение наличните контейнери за разделно събиране.