Община Троян организира информационна среща във връзка с енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

Общината Троян отправя покана към заинтересованите жители за участие в информационна среща, на която ще бъде представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Срещата ще се състои на 04.01.2023 г. (сряда) от 17,30 часа в салона на Общинска администрация – Троян. В публикация на сайта на Община Троян от 22.12.2022 г. и в проведени вече десетки консултации дадохме информация за утвърдените Насоки за кандидатстване по процедурата  https://www.troyan.bg/bg/novini/startira-kandidatstvaneto-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi?fbclid=IwAR2DGz9tXew-NiVTaJoN3FjoT0jLjK1h6Mezj1ehiKcXLxp1xyY6c28n87E През последните години в Троянска община бяха обновени 16 публични сгради в областта на образованието, културата, държавната и общинската администрация. Безспорни са ползите за гражданите от обновените 38 частни сгради с 795 обекта в тях (780 жилищни и 15 със стопанско предназначение). Убедени сме, че общите ни усилия в тази посока трябва да продължат.
Публикувано в Акценти с етикети . Постоянна връзка.