41 732 са пенсионерите в област Ловеч, 1760 с пенсия над 1200 лв

Общият брой пенсионери в област Ловеч към септември 2022 г. е 41 372, с 1016 по-малко в сравнение със същия период на миналата година. 24 626 са жени и 17 106 мъже. Изплатените суми за пенсии към 30 септември т. г. са 226,4 млн. лв, като средният основен размер на пенсията е 595 лв. Инвалидни пенсии получават 10 015 лица. Това стана ясно от информацията на директора на териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) – Ловеч, Боян Боянов, изнесена на заседанието днес на областния съвет за тристранно сътрудничество. За деветмесечието на годината в териториалното поделение на НОИ са подадени 2745 заявления за отпускане на нови пенсии и добавки, а за изменение на вече отпуснати пенсии – 227. За лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване са постъпили 437 заявления. Към момента 1760 пенсионери получават пенсия над 1200 лв, като само четирима са с максималния размер от 3400 лв. Преизчисляване от 1 октомври на пенсиите за трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31 декември 2021 г., е извършено на 38 014 лица, реално увеличение имат 16 855. 37 513 са документите, постъпили в НОИ – Ловеч, за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете и помощи, от тях 36 122 са за болнични листове. Сумата на изплатените обезщетения е 14,6 млн. лв.
Публикувано в Акценти, Луковит, Тетевен, Троян и региона, Угърчин с етикети , . Постоянна връзка.