За отоплителен сезон 2022-2023г. Община Дряново предоставя дърва за огрев на преференциални цени за самотни пенсионери и родители

За настъпващия отоплителен сезон, Община Дряново предлага на самотни пенсионери и родители дърва за огрев, добити от гори общинска собственост. Цената за куб.м е 108 лв, с включено ДДС и доставка до заявен адрес. Всеки, които отговаря на определените условия, ще получи до 5 куб.м. дърва за огрев, съгласно заявеното количество, веднъж за сезона. Те могат да бъдат ползвани единствено и само за нуждите на заявителя. Допустими кандидати са лица отговарящи на следните условия: 1.Да са самотно живеещи пенсионери с доход до размера на 10% над минималната пенсия за страната- 513,70лв;
  1. Да са самотни родители (майка/баща) на деца до 18 години, посещаващи учебни заведения, редовна форма на обучение, с доход до размера на 10 % над минималната работна заплата за страната- 781лв;

  2. Да не ползват социално подпомагане чрез социални помощи – средства в пари и/или натура, които допълват или заместват собствените доходи до основните жизнени потребности или задоволяват инцидентно възникнали потребности;

  3. Да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община Дряново за последните пет години;

Всеки желаещ да се възползва от услугата трябва в срок до 17:00 ч. на 24.11.2022г. да предостави в „Център за услуги и информация на гражданите“ на Община Дряново лично или чрез упълномощено лице следните документи: 1. Заявление – по образец; 2. Копие на лична карта; За самотно живеещи пенсионери: 3.Разпореждане за отпускане на пенсия, издадено от териториално поделение на НОИ – с отразена актуализация към 01.07.2022 г.; За самотни родители: 3. Копие от акт за раждане на дете или друг документ удостоверяващ, че лицето е самотен родител; 4. Удостоверение, издадено от учебното заведение, че детето посещава редовна форма на обучение; Подадените заявления ще бъдат разгледани и класирани от комисия до 30.11.2022 г. Няма да бъдат класирани заявления които съдържат неверни данни, или не са окомплектовани с пълния набор документи. Предоставянето на преференциални цени на дърва за огрев, добити от гори общинска собственост ще се извършва до изчерпване на количеството. Бланка на заявлението може да изтеглите от тук: https://www.dryanovo.bg/…/6002_bg_%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2…