Важно за родителите на ученици в Троян!

Важно за родителите на ученици в Троян! Поради достигната заболеваемост над 750 на 100 000 население в община Троян ( 755,6 болни на 100 000 население за 27 октомври 2021 г.) и съгласно т. 7 от Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването и т. 3 от заповед № РД 09-3596/ 20.10.2021 г. на министъра …

Материалът Важно за родителите на ученици в Троян! е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.