Обявен е конкурс за управител на МБАЛ Троян

Обявен е от Община Троян конкурс за избор на управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян” – ЕООД, гр. Троян, за срок от 3 години при следните условия и ред за номиниране на кандидатите: 1. Изисквания към кандидатите: 1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, …

Материалът Обявен е конкурс за управител на МБАЛ Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.