Събиране и рециклиране на батерии и акумулатори

Събиране и рециклиране на батерии и акумулатори на територията на община Троян чрез система за събиране на НУБА, чрез сключен договор с организация по оползотворяване „Екобатери“ АД. Батериите са неразделна част от нашето всекидневие. Повечето от тях съдържат тежки метали и опасни химикали. Нерегламентираното им изхвърляне е вредно за околната среда и човека и може …

Материалът Събиране и рециклиране на батерии и акумулатори е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.