„Една крачка до предела“ – театър за  ученици

„Една крачка до предела“  е театралната постановка на Драматичен театър Търговище, който ще бъде представен театрален спектакъл на  03.06.2021 г. от 14.30 часа в салона на НЧ „Наука – 1870 г.“ – гр. Троян. Театърът е организиран от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и е с цел превенция на …

Материалът „Една крачка до предела“ – театър за  ученици е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.