Европейския ден на спорта

Съвременният модерен човек е мултиплицирана личност, активна и изпълняваща много задачи наведнъж, но и отговорна към обществото със собствения си модел на поведение! Инициативата на сдружението BG Бъди активен за Европейския ден на спорта в училище  /30.09.2022г./- СПОРТ #безотпадъци,  в която за първа година ще участват учители, непедагогически персонал и всички ученици от ОУ „Иван … Continue reading Европейския ден на спорта