Международен ден на грамотността

Днес, 8 септември, отбелязваме Международния ден на грамотността.

Датата е обявена официално от ЮНЕСКО през 1966 г., по препоръки на Световната конференция на министрите на образованието за премахване на неграмотността, проведена в Техеран през септември 1965 година. 8 септември е датата, на която конференцията е открита официално. Целта на този ден е да обединим усилията на обществото, на всички държави по света, за масово ограмотяване – което именно е една от основните сфери на дейност на ЮНЕСКО. През 2002 г. Общото Събрание на ООН (резолюция № A/RES/56/116) обявява Десетилетие на грамотността на Организацията на Обединените нации. През следващата година Общото Събрание (резолюция № A/RES/57/166) одобри представен от Генералния секретар на ООН „План за действие на ООН за Десетилетия грамотност“ и обяви на ЮНЕСКО координатор за стимулиране и засилване на международно ниво мероприятия, провеждани в рамките на Десетилетието. В този ден се присъждат специални награди на ЮНЕСКО (в размер на 15 000 долара за всяка), които отбелязват най-ефективните инициативи за борба с неграмотността – преди всичко това са проекти в страните от Северна Африка, Югоизточна Азия, Латинска Америка, Обединените арабски емирства. През 2016 г. в много страни под мотото „Четене на миналото, пишем за бъдещето“ са се провеждали празнични мероприятия за петдесетте име на международния ден. Много хора мислят, че днес, в света на технологиите и модерния живот, няма неграмотни хора. Това обаче не е така. В света всеки десети човек е неграмотен – това са повече от 750 милиона души! В България също има много неграмотни хора. Интересно е да знаете, че всяка година има своя тема, посветена на грамотността. Годишните теми, посветени на Межднародния ден на грамотността са били: 2006 година — „Грамотността осигурява устойчиво развитие“ 2007 година — „Здравеопазване и грамотност“ 2008 година — „Грамотност и здраве“ 2009 година — „Грамотността разширява личните възможности“ 2010 година — „Ролята на грамотността за жените“ 2011 година — „Грамотност и мир“ 2013 година — „Развитие на грамотността през 21-и век“ 2014 година — „Грамотност и устойчиво развитие“ 2015 година — „Грамотност и устойчивост на обществотото“ 2016 година — „Четем миналото, пишем за бъдещето“ 2017 година — „Грамотността в дигиталния свят“ 2018 година — „Грамотността и развитието на уменията“ 2019 година — „Грамотност и многоезичие“ 2020 година — „Преподаване и обучение за ограмотяване в условията на кризата от COVID-19 и през следващия период“ 2021 година — „Грамотността в интерес на възстановяването, ориентирано към човека: намаляване на цифровото разделение“

Клуб „Медии“