Младежи от град Троян – за по-добро бъдеще

Младежи от град Троян ще се включат в среща под мотото „Младите Заедно За По-Добро Бъдеще“ на Мрежа на балканските градове В40 в периода 23 – 28 август 2022 г. в град Истанбул. Деветимата кандидати преминаха подбор чрез изпращане на мотивационно писмо на английски език по задължителните критерии: да са студенти, да владеят английски език …

Материалът Младежи от град Троян – за по-добро бъдеще е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.