Новите цени на водата в Троян от 1 юни

Новите цени на водата в Троян, влезли в сила от 01.06.2022г, се съобщава в сайта „Троянски глас“. “В и К Стенето” ЕООД, Троян, обявява, че с решение № БП-Ц-6/31.05.2022 г., КЕВР гр. София, утвърждава, считано от 01.06.2022 г. цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2022 г. на „В и К – Стенето“ …

Материалът Новите цени на водата в Троян от 1 юни е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.