Община Троян предлага работа

Община Троян е обявила конкурс за длъжността – Началник отдел „Образование, култура, спорт и демографска политика“- по служебно правоотношение. Месечното възнаграждение  е от 1000 до 1600 BGN (Бруто); Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са : – степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър“, съгласно КДА; …

Материалът Община Троян предлага работа е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.