Откриха два нови санирани блока в Троян

Откриха  две санирани жилищни сгради – блок  11 „Хисар“ в „Лъгът“ и блок 5 в ж.к. „Младост“, с официална церемония в Троян. Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.003-0019-С01 от 03.09.2020 г. по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“, която се реализира в рамките на …

Материалът Откриха два нови санирани блока в Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.