Подбор на образователен медиатор

Обявяваме прием на документи за длъжността „образователен медиатор“ . Прием на документи: до 30.06.2022 г. Изисквания: минимум средно образование, добра компютърна грамотност и комуникативност. Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 01.07.2022 г.