Проведе се заключителна пресконференция в Троян по проект

Проведе се заключителна пресконференция  по проект BG16RFOP001-2.003-0020 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ в гр. Троян с адреси: ж. к. „Лъгът“, бл.12; ул. „Лъгът“ №2, бл. „Машстрой-2“; ж. к. „Черногор“ №16, 18, 20 – „Арда“, „Марица“, „Тунджа“; ул. „Опълченска“ №12, бл. „Балкан“, Ви уведомяваме за мястото на провеждане: гр. Троян, ж. к. „Черногор“ …

Материалът Проведе се заключителна пресконференция в Троян по проект е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.