Проект „Възможност за трудова заетост и самоназначаване”

Проект „Възможност за трудова заетост и самоназначаване” е  с основна цел:  Осигуряване на възможност за срещане на търсенето и предлагането на пазара на труда чрез обучение в условията на постпандемични предизвикателства пред икономиката. Близо 11 000 безработни и заети лица могат да придобият нова професия или нови ключови компетентности чрез включване в безплатни обучения. Те …

Материалът Проект „Възможност за трудова заетост и самоназначаване” е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.