Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян

Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Троян е  нова фаза в проекта. Това се отнася и за прилежащата му територия. На 1.06.2021 г. в гр. Троян се състоя среща с участието на кмета, зам. кмета, председателя на общинския съвет, главния архитект на Община Троян и проектанти, на която бе избрана и утвърдена концепция за промяна …

Материалът Естетизиране на облика на Кооперативния пазар в Tроян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.