Последна фаза за изработването на окончателен проект на ОУП на Община Троян

Последна фаза за изработването на окончателния проект на Общ устройствен план на Община Троян (ОУПОТ) започва, съобщават от Община Троян. Изпълнител на проекта е „Национален център за териториално развитие“ ЕАД. На 23.11.2015 г. в салона на Община Троян се състоя общественото обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план (ОУП) на Община Троян. В него …

Материалът Последна фаза за изработването на окончателен проект на ОУП на Община Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.