Пресконференция за проект в с. Дълбок дол

Пресконференция за проект в с. Дълбок дол  се състоя на 26.05.2021 г. от 14:00 ч. в Салона в сградата на община Троян. Тя бе встъпителна  по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ …

Материалът Пресконференция за проект в с. Дълбок дол е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.