СУ „Васил Левски“ – дейности по проект „Ученически практики – 2“

СУ „Васил Левски“ – ученици от професионалните паралелки  реализират дейности по проект „Ученически практики – 2“ Ученици от професионалните паралелки „Организация на хотелиерството“ на СУ „Васил Левски“ Троян имат възможност да се включат в реализиране на дейностите по проект „Ученически практики – 2“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ …

Материалът СУ „Васил Левски“ – дейности по проект „Ученически практики – 2“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.