Започна ремонт на площада пред Спортната зала в Дряново

С приемането на държавния бюджет за 2024 г., към Министерство на регионалното развитие и благоустройство беше създаден специален фонд, от който да се финансират проекти на Общините. Целта на планираната инвестиционна програма е да допринесе за подобряване на инфраструктурното развитие на регионите и подобряване на благоустройствената среда в населените места. Сред одобрените проекти е и този на Община Дряново за обект „Площад, зеленина и паркинг в УПИ I, кв. 83, гр. Дряново“. Съгласно подписаното споразумение между кмета Трифон Панчев и министерството, на Общината се отпускат финансови средства в размер на 235 266,67 лв за цялостен ремонт и обновяване на пространството пред Спортната зала. Предвижда се върху площ от 1840 кв. м. да бъдат изградени паркинг с 51 места и пешеходна алея с места за отдих. Достъпът до паркоместата ще бъде по еднопосочен път с широчина 3 м. Предвидени са ново асфалтово покритие, ограждащи бордюри, нова маркировка и организация на движението с пътни знаци. Ще има 51 паркоместа, от които 3 бр. за хора в неравностойно положение и 2 бр. за електрически автомобили. Пешеходната алея ще бъде с широчина 4 метра, с три междинни връзки. Ще бъдат обособени места за отдих със слънцезащитно покритие (перголи), кошчета за отпадъци и ново озеленяване. The post Започна ремонт на площада пред Спортната зала в Дряново first appeared on TroyanPress.com.