Как Лицето Тихолов стана Лъжеца Тихолов

тихоловМоже ли един човек, който лъже публично по време на изпълнение на служебните си задължения да бъде председател на Общински съвет – Ловеч! Явно може, защото мнозинството в съвета го подкрепя, подкрепя лъжата и разсипията в Ловеч, благодарение управлението на кмета Казанджиев вече 11 години.

Вчера на заседанието на съвета председателят на съвета Тихолов излъга публично общинските съветници. На предложение, направено от г-жа Ирина Митева от ПП ГЕРБ,  да отпадне точка 19: Определяне на границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за Община Ловеч през 2015 година. Мотивите на г-жа Митева бяха, че предложението за решение не е разглеждано в нито една от постоянните комисии на съвета и това е достатъчно основание, съгласно Правилника за работа на съвета, точката да отпадне от дневния ред. Продължете да четете Как Лицето Тихолов стана Лъжеца Тихолов

БСП, ДПС И ОДС не разрешиха спешен ремонт на ремонт на детско отделение в ловешката болница.

dancho2806121Данчо Заверджиев

Съгласно глава седма „Заседания на общинския съвет” раздел II „Дневен ред на заседанията” чл. 79 ал.1 от  действащият Правилник на съвета, по който работят ловешките общински съветници и който трябва да прилагат и спазват при упражняване на служебните си задължения на заседанията на общинския съвет се разглеждат само въпроси, включени в дневния ред. Предложението ми до общински съвет с вх.№ ОС – 732/08.09.2014 г.  относно  финансиране  на неотложен  ремонт  на  детско  отделение   към  МБАЛ  „проф. д-р  П. Стоянов”-Ловеч е включено в поканата за 48-мото заседание на съвета, като точка 13и отговаря на горното изискване. Продължете да четете БСП, ДПС И ОДС не разрешиха спешен ремонт на ремонт на детско отделение в ловешката болница.