Покана до родителите за участие в обществения съвет на училището

ПОКАНА до родителите на учениците от всички класове на СУ „Васил Левски“ – гр. Троян УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СУ „Васил Левски“, град Троян Ви кани на среща за участие в събранието на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Срещата ще се проведе на 18.01.2023 г. в учителската стая от 17:30 часа. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ Общественият съвет е орган, който се създава към всяко училище за:
  • подпомагане развитието на училището;
  • граждански контрол на управлението на училището;
Родителите, които желаят, могат да получат допълнителна информация от директора всеки работен ден от 10:30 до 12:30 часа или на събранието.

Увлекателно занимание на един иновативен клас

Учениците от 7б клас, иновативна паралелка, заедно със своята учителка г-жа Магда Латинска, посетиха предприятието „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, за да се запознаят с методите на сепариране на градските отпадъци. Служител на дружеството  разведе учениците из предприятието и им разказа за „съдбата“ на видовете отпадъци и тяхното рециклиране. Учителите, които ръководят работата на иновативните паралелки, планират бъдещи дейности,  свързани с разделното сметосъбиране в училище.

Клуб „Медии“

Проект „Хербарий“

Учениците от иновативните класове 6а и 6б имаха задача да изработят хербарий, като съберат самостоятелно материали, подредят ги и открият и проучат информация за тях.

В часовете по ФУЧ „Човекът и природата“ децата защитаваха своите проекти пред съучениците си, като така си обмениха информация за интересните растителни видове на майката природа. По този начин всички деца си обогатяват знанията и виждат колко е разнообразна природата.

Децата, които бяха направили своите проекти за хербарии, бяха спазили всички инструкции на своите учители.

Всичките проекти бяха толкова ценни на информация, в тях почувствахме и труда и усилията на децата, вложени в тях!

До тези разнообразни проекти всички могат да се докоснат в STEM центъра на училището!

Беше страхотно да снимам тези уникално ръчно направени проекти!

Севин Михайлов, клуб „Медии“

Снимките можете да разгледате тук.

Общински форум на иновативното образование

Днес, 10 май, учители от нашето училище взеха участие в организирания от община Троян „Форум за образователни иновации и съвременни методи на преподаване в община Троян“. Седем училища, две детски градини и една извънучилищна институция представиха своите инициативи и новаторски методи на работа.

Г-жа Магда Латинска и г-жа Ренета Бакарова представиха иновацията на нашето училище – „Природа, математика и дигитален свят“.

Презентацията на нашето училище можете да видите тук.

Клуб „Медии“

Интегриран урок в STEM центъра

На 15 март в 6А клас (една от иновативни паралелки в училище) г-жа Мариела Тенева и г-жа Петя Газдова представиха първия открит интегриран урок в новопостроения ни STEM център.

Темата на урока беше „Водата и ние“. Целта на урока беше представяне на работата с учениците в часовете по ИУЧ Човекът и природата и ИУЧ Информационни технологии. Гостите имаха възможността да видят как умело се съчетават теоретични знания и експериментални измервания с възможностите на информационните технологии.

 Урокът започна с кратък театрален анонс, в който беше изтъкната жизненоважната роля на водата за здравето на хората. След това ученици представиха предварително подготвени макет, презентация, таблà и разкази за водата като акцент в тях беше замърсяването на водите и последствията за всички организми. Имаше и кратка познавателна игра в приложението Мозабук , свързана със структурата на водната молекула.

 Много интересна беше практическата част, в която учениците бяха разделени на 3 групи. Първата група имаха за задача да измерят с новите лабораторни дискове качеството (мътността) на водата от 4 различни водоизточника. Данните, които получиха , те предадоха на втора група, които работеха с лаптопите. Те трябваше да изработят диаграми с резултатите от измерванията. В същото време третата група наблюдаваха с микроскопи примесите във водата от четирите водоизточника, като единия микроскоп беше свързан с монитор и така гостите можеха също да наблюдават.

Интересни бяха направените изводи от измерванията.

В края на урока учениците акцентираха върху начините на пестене на водата от всички нас и отговаряха на въпроси от забавна викторина.

Гости на урока бяха: г-н Балев – директор на училището, г-жа Буровска – експерт от РУО, г-жа Станислава Николова – експерт от РУО, г-жа Бакарова – заместник-директор, учители от училище. Експертите и директорът изказаха своите благодарности към учениците и техните учители за интересния урок.

Р. Бакарова,  М. Тенева

Партньорствата – част от иновативното образование

Смисълът на всяка иновация в училище е тя да се сподели, да се демонстрират успешните ѝ страни, да се видят слабостите.

Вече трета година нашето училище работи по проект Иновативно училище „Природа и технологии“.

Освен разнообразните дейности в училище (екскурзии, лабораторни занимания, посещения на различни предприятия), всички ние посещаваме други иновативни училища в страната, посрещаме гости, черпим и споделяме опит.

От 07.06 до 10.06  бяхме домакин на дейности по национална програма „Иновации в действие“. Партньори на  училището бяха ОУ „Любен Каравелов“ –  Русе и СУ „Васил Левски“ – Елин Пелин. Участниците, осем  учители и осем ученици от прогимназиален етап, станаха съпричастни към дейностите на училището, предвидени по проект иновативно училище„Природа и технологии“ , по който училището работи вече три години.

Програмата включваше посещение с образователна цел  на градската пречиствателна станция и ВЕЦ Черни Осъм. Любезните домакини запознаха учениците с технологията на пречистване на водите и механизма за производство на електроенергия с помощта на водата.

Бяха осъществени открити уроци, в които се демонстрираха иновативни методи на преподаване на природни науки и информационни технологии.

Част от културната програма беше посещение на Троянския манастир. Там гостите имаха възможността да разговарят с отец Стефан. Той отправи послание към децата да възприемат като равни всички свои връстници и приятели, да уважават и почитат своите учители.

На тръгване домакини и гости споделиха удовлетворението си от съвместната  работа по Национална програма „Иновации в действие“.

Галерия със снимки можете да видите тук:

https://youtu.be/EDNtZnZUxGY

Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Среща на иновативни училища

Какво видяхме в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

В продължение на три дена ние, ученици и учители от СУ „Васил Левски“ – Троян, гостувахме в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе. Русенското училище е наш партньор при реализирането на иновации в образованието, а срещата беше проведена в рамките на Национална програма „Иновации в действие“

ОУ „Любен Каравелов“ въвежда иновацията „Използване на облачни технологии“, а ние – „Природа и технологии“.

Домакините показаха няколко открити урока.

Първият открит урок беше по Човекът и природата в прогимназиален етап. Урокът бе проведен в 6 клас, а поради пандемичната обстановка, в която се намираме, част от учениците работеха в друга стая, но също участваха в заниманията.

Учениците показаха знанията си по биология чрез технологиите. В това училище се използват много сайтове и програми, чрез които обучението става по-забавно и интересно за учениците.

Следващият урок беше по Математика, Английски и Информационни технологии във 2 клас. Учениците демонстрираха много добри умения с използването на компютърната програма Word. Малките второкласници ни показаха колко са добри по английски и математика.

Училище ОУ „Любен Каравелов“ – Русе участват и в програмата „Red paper plane”, чрез която децата проучват някаква професия и за една седмица те се преструват, че работят тази професия. Правят проучвания и се забавляват. Всеки месец имат мисия и трябва да я изпълнят само с подръчни материали.

Пламена Колева, Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Какво можете да видите в Русе

През втория ден от престоя ни в град Русе домакините ни заведоха в къща музей „Баба Тонка“. Къщата е посветена на Българското възраждане и живота на Тонка Обретенова, майката на Ботевия четник Никола Обретенов.

Първата експозиция в къщата е открита на 2 юни 1958 г., а съвременния си облик придобива на 3 март 1915 г. На двата етажа в стаите на музея са разположени автентични предмети от живота на семейството и техни близки. Последователно ни се разкриват подробности от живота на рода. Така например научихме, че Захари Стоянов, злополучно свързан с нашия край, е бил съпруг на дъщерята на Баба Тонка Анастасия Обретенова. В подземието на музея може да се види, чуе и усети обстановката на така наречения зандан, където са държани в плен участници в Революционното движение.

Предметите, които най-много ме впечатлиха са: черепът на Стефан Караджа, спасен и запазен от семейството; макетът на кораба „Радецки“; копието на знамето, извезано от Петрана Обретенова, станало символ на Червеноводската и Ботевата чета; лични вещи и оръжия на Георги Раковски и други национални герои, станали символи на това време.

Краят на дейностите беше открит урок в Регионалния исторически музей в град Русе. Ученици от седми клас представиха чрез презентации живота на Христо Ботев, Васил Левски и патрона на училището Любен Каравелов. Имахме и възможност да разгледаме експонатите в музея, групирани в девет експозиции, разкриващи древния живот в региона, скални манастири и други.

Александра Бакърджиева, Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Обмяна на опит между и новативни училища

Учители, които преподават в иновативните ни паралелки и ученици, които се обучават в тях, посетиха ОУ „Любен Каравелов“ – Русе

Русенското училище е наш партньор при реализирането на иновации в образованието.

Домакините показаха няколко открити урока в начален етап и в прогимназия, като един от уроците беше в Историческия музей – Русе.

ОУ „Любен Каравелов“ въвежда иновацията „Използване на облачни технологии“, а ние – „Природа и технологии“, а срещата е проведена в рамките на Национална програма „Иновации в действие“.

В свободното време гостите са посетили къщата-музей „Баба Тонка“. както и подновената крайречна улица.

В понеделник русенци ще ни върнат визитата. Ние ще покажем какво сме постигнали, как работим. Ще разкажем за интересните си инициативи.

Смятаме да се похвалим и със спечелилия финансиране СТЕМ-център.