Финален кръг на „Стъпала на знанието“

Успешно завърши финалният кръг на националното състезание по български език и литература „Стъпала на знанието“. От нашето училище до последния кръг стигнаха 8 ученици, като една ученичка беше възпрепятствана да се яви. Така сили с най-добрите в страната премериха:

– петокласниците Ралица Калинова и Тереза Таракчиева; успешно представилата се в първите два кръга Себастияна Мичева отсъстваше и не успя да се включи;

– осмокласниците Константин Димитров, Християна Христова и Юлиана Чинкова;

– двете абитуриентки Габриела Върбанова и Маргарита Тотева.

Състезанието се организира съвместно от Сдружение „10 книги“ и Софийския университет и се подкрепя от Министерството на образованието и науката. Реализира се съвместно с Академичен издателски комплекс АИКОМ.

За да стигнат до финалното състезание, учениците участват в два предварителни кръга, първият от които е тест по изучения предходната година учебен материал, а вторият – създаване на текст съгласно учебните програми за съответния клас.

Клуб „Медии

Световно кафене – „Как да общуваме по-добре“

В изпълнение на план-програмата на ОбКБППМН – Троян за 2022 г., на 10.05.2022 от 14:30 в Информационно-културния център – Троян се проведе дискусия с ученици от различни училища по метод „Световно кафене“. Темата на дискусията беше „Как да общуваме по-добре“.

Учениците бяха разделени на шест групи, всяка от които седеше на отделна маса. На всяка маса беше поставен различен въпрос, свързан с темата.

Участниците трябваше да преминат през всяка маса, за да дадат мнението си по всеки един от въпросите. Накрая избран човек от всяка една група (модератор) представи и аргументира всяка една от тезите на участниците в събитието. Водещ на дискусията беше психологът Йордан Танковски.

Участниците от нашето училище бяха:

Вероника Петрова – 10в

Владимир Симеонов – 10б

Даяна Христова – 9а

Десислав Димитров – 10б

Ивайла Пауникова – 10в

Ирена Цветкова – 9а

Мария Мирчева – 9а

Николета Попадиева – 11а

Пламен Колев – 10б

Обсъдени бяха следните въпроси:

1. Какво трябва да се подобри в общуването между ученици и учители?

2. Какво трябва да се подобри в общуването между учители и родители?

3. Какво трябва да се подобри в общуването между родители и деца?

4. Какви правила, принципи, добри практики трябва да се създадат в училище за подобряване на общуването между всички?

5. Какво ни пречи да общуваме по-добре?

6. Аз си мечтая, когато отида в училище, да…

Християна Христова, Юлиана Чинкова

Клуб „Медии“

За нашия СТЕМ-център

СТЕМ-центърът на СУ „Васил Левски“ –  гр. Троян е съвсем нова придобивка за училището и е първият по рода си в област Ловеч. Той нагледно представя учебния материал, основно по предметите от образователните области Информационни технологии, Природни науки, Математика. Това е нещо ново за нас,  всички ученици в троянската гимназия и наистина прави часовете много увлекателни.

Инициативата е страхотна и е чудесно, че училището успя да реализира проекта, по който през летните месеци на 2021 г., беше създаден центърът.

Малко след началото на 2021/2022 учебна година резултатите вече са налице. От прикачените снимки можете сами да се уверите. Това са проектите на ученици от 5 и 7 клас по темите „Слънчева система“ и „Устройство на клетката“. След като се проведѐ урокът, на учениците им се дава задача. Те трябва да покажат какво са разбрали в часа, като изготвят проект по темата, служейки си с различни материали и техники. По време на следващия час, всеки ученик, изготвил проект, представя работата си пред класа като обяснява идеята си и начина, по който я е сътворил. Така нашите учители виждат, че учениците имат сигурни и стабилни  знания, че темата не „претупана“.

СТЕМ центърът осигурява един по-модерен, съвременен и интересен начин за провеждане на учебните часове, който повишава интереса, а заедно с него и знанията на учениците, както и техния успех.

Християна Христова, Юлиана Чинкова,
клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян

Пред началото на новата учебна година

Юлиана и Християна са осмокласнички – те ще учат в 8А клас на своето старо – ново училище.

И през тази година те са част от екипа на Клуб „Медии“, като за трети път застават със своите микрофони пред директора на СУ „Васил Левски“ – Троян.

Здравейте, господин Балев, ще Ви поставим нашия първи въпрос:
Ние учихме три години в СУ „ Васил Левски“. Отдавна го наричаме „нашето училище“. Ще има ли някакви сериозни промени в нашето училище?

– Най-новото е нашият СТЕМ-център, който откриваме днес, в първия учебен ден. Направен е по национална програма. Трудно ми е накратко да ви го представя – вие не само ще го разгледате, а и ще учите в него. Това е един нов, различен свят, който със сигурност ще хареса на нашите ученици. Мога да ви кажа, че ще има кабинети по биология, по химия, а също и по информационни технологии, но тези кабинети ще са различни, едновременно ще са едно цяло и ще са отделени един от друг.

А кои класове ще могат да учат в СТЕМ-центъра?

– Основно ще учат иновативните и профилираните паралелки, които ще провеждат часовете си в залите.

Ние искахме да учим в „езикова паралелка“, защото смятаме, че езиците са нашият прозорец към света. Какви езици ще можем да учим – ние и другите ученици?

– В училище изучаването на чужди езици е традиция. „Нови“ езици мога да кажа, че няма. Във всички паралелки се изучава английски език, защото такова е било желанието на вашите родители. Вие сигурно вече знаете, че има паралелка с чужди езици, където първият чужд език е английски, вторият – испански, а като втори чужд език в другите паралелки учениците могат да избират между немски и руски език. Ще ви издам и една тайна – от месец октомври за желаещите ще има допълнителни часове по испански и руски. И освен това може би знаете, че нашето училище единствено в областта предлага обучение по международния език есперанто.

Впрочем спомням си, че вие самите в седми клас учехте в паралелка с изучаване на немски и испански?

Да именно нашите учители ни запалиха да учим различни езици.
Ще попитаме и нещо далечно от самото учене. Какви ще бъдат противоепидемичните мерки в училище?

– Противоепидемичните мерки ще бъдат същите като миналата година. Единствената основна разлика е, че учениците от 5 до 12 клас трябва през цялото време да бъдат с маски. Това е като задължителна мярка, въведена от Министерството на здравеопазването. Учениците от 1 до 4 клас могат да не носят маски в класните стаи. Идеята е да има по-малко заболели и да можем да предпазим възможно най-много учители и ученици. Миналата година имаше доста болни учители, а сега новият делта вариант – доколкото се ориентирам – засяга и младите хора, така че мисля, че всички трябва да се предпазваме.

Училището на кабинетна система ли ще е или всеки клас ще кара всичките си часове в класната стая?

– Една част от препоръчителните мерки бяха такива – всеки клас да учи в класната си стая. Това се запазва и за тази година. Запазва се и разликата в учебното време. Учениците в прогимназия и гимназия са в час, а малките (учениците от 1 до 4 клас) са в междучасие и обратното. По този начин избягваме прекаленото струпване по коридорите и в затворените пространства.

Ако евентуално излезем в онлайн обучение, началните класове ще останат ли в училище?

– Това зависи от заповедта от Регионална здравна инспекция. Има предвидени мерки, като първите, които ще излязат в онлайн обучение, ще бъдат 11 и 12 клас, а последни ще бъдат 1 и 2 клас.

И последно бихме искали да Ви попитаме: Какво ще пожелаете на учениците, учителите и родителите?

– Пожелавам им здраве, щастие и да завършим учебната година успешно!

Интервю с г-н Ангел Балев

С Ангел Балев, директор на нашето училище, разговарят Християна и Юлияна от Клуб „Медии“. Интервюто е подготвено за извънредния брой на училищния вестник „Междучасие“.

Добър ден, г-н Балев! Наближава любимият на всеки българин празник – 24 май. Какво се организира в навечерието на празника? Ще участва ли училището в парада?

Ако има парад, със сигурност ще участваме, но все още не са дали информация пък и това зависи от обстановката.

А в училище ще се организира ли специално?

Всъщност ще участваме в мероприятията на общината, за да празнуваме заедно. Този ден е и балът на дванадесети клас, ще трябва да ги изпратим, да ги уважим, да им пожелаем късмет.

Бихте ли споменали част от успехите на училището през тази учебна година?

Както знаете вече, от петък има национален шампион за сервитьор-сомелиер – това е в състезанието по професии. Имаме наградени в националния кръг на конкурса за статистически плакат. В състезанието по „Финансова математика“ на седмо и осмо място в страната са наши ученици от дванадесети и шести клас. Успехите са много! Макар и в сложна обстановка, учениците работят и успяват.

Тоест искате да кажете, че всъщност пандемията не е пречка за това учениците да се развиват?

Пандемията е сериозна пречка, но всички сме поставени в едни и същи условия и трябва да намираме начини, за да се справим.

Смятате ли, че учениците ще бъдат достатъчно добре подготвени, за да постигнат високи успехи на външните оценявания?

Надявам се, защото, доколкото виждам, и по български, и по математика се правят предварителни пробни изпити. Мисля че по тези предмети много сериозно се учеше, независимо от формата на обучение.

Какво друго интересно се случи в училището през тази учебна година?

Не се случиха толкова много интересни неща като друга година – по обясними причини. Защото за да се случи нещо трябва да се събираме заедно, а сега това беше невъзможно. Надяваме се всичко, което сме пропуснали, доколкото можем, да го наваксаме догодина.

Благодаря за отделеното време, г-н Балев!

Успех желая и на вас, както и на целия Клуб „Медии“ на училището! Весел празник!

Християна Христова, Юлиана Чинкова – Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“ – Троян