Огнеборците напомнят как да се предпазят посевите от пожари

пожарникариВ ход е кампанията по прибиране на реколтата от зърнено-житни култури. До момента на територията на общината са ожънати около 2000 дка от общо 9700 дка. От отпочване на жътвената кампания не са възниквали пожари в житни масиви на територията на община Троян. Констатирано е едно нарушение-палене на суха трева в овощна градина намираща се в непосредствена близост до житен блок. На нарушителя е съставен акт за административно нарушение съгласно наредба Iз1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
За да бъде гарантирано прибирането и съхраняването на реколтата, е необходимо да се спазват в пълен обем изискванията за пожарна безопасност.
Независимо от мерките, които се предприемат за предотвратяване на пожари, основният фактор за успешната жътва е отговорното отношение на всички участници в кампанията, включително и гражданите. Необходимо е всички преминаващи или извършващи дейност в житните масиви и покрай тях, да спазват следните основни изисквания:
• Да не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрелост до прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
• Не се разрешава паленето на стърнища и други растителни отпадъци, както и използването на открити огнеизточници.
• Юридическите лица, стопанисващи пътища (републикански, общински и частни) и железопътни трасета, преминаващи през или покрай житни посеви, осигуряват сервитута на трасето чисто от сухи треви, храсти, паднала дървесна маса и друг горими предмети и материали.
• Дружества, собственици и ползватели на линейните обекти (пътища, ж.п. лини, газопроводи, кабели, електропроводи и др.) в близост и вътре в житните масиви, следва да проведат предварително съответни технически мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност в обхвата на стопанисваните от тях линейни обекти, целящи опазването на реколтата от пожари.
• Изхвърляне на стъклени материали върху суха разстителност.
• Да не се използва огнестрелно оръжие и пиротехнически средства в района на житните масиви.
При възникването или забелязването на пожар веднага да се съобщава на тел. 112.
На всеки установен нарушител, ще му бъдат прилагани административно наказателни мерки съгласно законовите разпоредби, Закона за МВР, Наредбата на общината, Наредба № 1053 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
При забелязване на нарушители да се сигнализира незабавно на съответните специализирани органи за съдействие и предприемане на мерки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.