Кметът връчи бюджетите на учебните заведения

Минко Акимов

Кметът  Минко Акимов връчи официално  на директорите на общинските училища и детски градини  папките  с утвърдените планове за  бюджет  2011г. Както е известно, ние сме от първите общини в страната, които въведоха и успешно прилагат системата на делегираните бюджети в образованието. От 9 години това се отнася за училищата, а от 3 години – за детските градини. Това разшири  свободата на директорите за вземане на решения при управлението и контрола на средствата.  Със Заповед на кмета  от 07.02.2011г. са утвърдени формулите за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2011г. за учебните и детски заведения в общината. Преходните остатъци са възстановени в пълен размер на всички през януари  т.г. Средствата по формулите се предоставят текущо по сметките на училищата и детските градини ежемесечно въз основа на тримесечното разпределение и директорите се разпореждат с тях, съобщи Маргарита Генкова, пиар на Общината. Кметът  подчерта, че основен дял от разходите в общинския бюджет заема функция „Образование“. Разчетените средства  за 2011 г. са 7 млн.147 хил.лв. – 43% от консолидирания бюджет на общината. Държавната субсидия за издръжка на училищата и детските заведения в общината е  5 млн. 598 хил.лв. Над тези средства, по предложения на директорите, допълнително е разпределен и държавен преходен остатък от 2010г. в размер на 441 742 лв. / за училищата-357 526лв. и за детските градини – 84 216 лв./. За издръжка на детските заведения са разчетени 520 хил. лв.; допълнително са заложени и местните преходни остатъци от 2010г. и очакваните собствени приходи на детските градини в размер на 55 хил.лв.; Като дофинансиране от местни приходи са предвидени: – 10 хил.лв. за дофинансиране на плувния басейн в СОУ „Св.Климент Охридски“;  – 20 хил.лв. за подсигуряване на учебния процес в маломерните и слети паралелки до края на учебната година; – 3 600 лв. за превоз на ученици до общежитието в ОУ „Хр.Ботев“ във Врабево; – разчетени са 112 хил.лв., които са преходни остатъци от местни приходи от 2010г. и очакваните им собствени приходи за 2011г.; – 71 000 лв. за финансирането на дейност „Столове“, с които се покриват заплатите на готвачите и част от режийните разноски за столовото хранене; – 23 000 лв. за провеждането на ученически спортни игри, олимпиади и „Училище в природата“; – Предвидени са средства за еднократни помощи на деца с изявени дарби и на абитуриенти – сираци и полусираци; – От общинския бюджет са разчетени  132 000 лв. за основен и текущ ремонт и придобиване на  дълготрайни материални активи за училища и детски градини. Тази година ще започне обновяването на училищата в Орешак и Черни Осъм, на детските градини в Орешак, Калейца, Борима и Буковец – проектът е за 5, 6 млн.лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.