Община Троян и ОБКБППМН – гр. Троян обявяват конкурс на тема: „Заветът на нашите будители“ 

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

       и ОБКБППМН – гр.ТРОЯН

О Б Я В Я В А Т

К О Н К У Р С

на тема:

Заветът на нашите будители

по случай 1-ви ноември – Денят на народните будители

 1. Категории:
 2. Рисунка – няма ограничения в техниката;
 3. Стихотворение/есе;
 4. Презентация
 5.  
 6. Участници:
В конкурса могат да участват ученици от училищата в общината в следните възрастови групи:
 • Раздел „Рисунка“:
I-IV клас; V-VII клас; VIII-XII клас
 • Раздел „Стихотворение“ или „Есе“:
V-VII клас; VIII-XII клас
 • Раздел „Презентация“:
V-VII клас; VIII-XII клас
 • Изисквания:
 • Всеки участник може да представи по една творба;
 • Всяка творба да бъде придружена с данни за участника /две имена, училище, клас и телефонен номер/.
 • Срок за представяне на творбите:
Очакваме Вашите произведения до 26.10.2022 г. в стая № 12 на община Троян или на e-mail: [email protected]   Най-добрите ще бъдат наградени! Повече информация на тел. 0878 90 16 25