Допуснати кандидати за обявени конкурси в Община Троян

Допуснатите и недопуснатите кандидати за  конкурсите за заемане на длъжността Старши експерт „Общинска собственост“ в дирекция „Общинска собственост и икономика“ и за длъжността Старши експерт „Административно обслужване“ в отдел „Услуги на гражданите“ са ясни. На 01.06.2022 г. комисия, назначена със Заповед № 637 от 30.05.2022 г. на И.Д.Кмет на Община Троян– г-н Ангел Ангелов /съгласно …

Материалът Допуснати кандидати за обявени конкурси в Община Троян е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.