Започна кампанията за събиране на данъците

Започна кампанията за събиране на местните данъци и такси през 2022 г. Община Троян поддържа традиционно добра събираемост на местните приходи, което се дължи до голяма степен и на ефективността на местната приходна администрация. През 2021 г. – 83.3% е събираемост на текущия данък върху недвижимите имоти и 81.22% на данъка върху превозните средства Важно …

Материалът Започна кампанията за събиране на данъците е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.