Информация относно текущото изпълнение на бюджета

Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2022 г. На фона на редуващите се кризи, приходната часа на бюджета на Община Троян за първото полугодие на 2022 г. остава стабилна, което дава известни основания за спокойствие. Общо постъпилите приходи в бюджета на общината за периода са в размер на 25 191 853 …

Материалът Информация относно текущото изпълнение на бюджета е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.