Кметът на Община Троян забрани ползването на водата за напояване и поливане

Кметът на Община Троян,  Донка Михайлова, със ЗАПОВЕД 865 ОТ 19.07.2022 г на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и във връзка с намаления …

Материалът Кметът на Община Троян забрани ползването на водата за напояване и поливане е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.