Община Троян обявява място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“

Община Троян обявява място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ в Дирекция „Анализ, планиране и проекти“ към Общинска администрация – гр. Троян – по трудово правоотношение, по документи и събеседване. I. Минимални изисквания за заемане на длъжността, съгласно Класификатор на длъжностите в администрацията: • Образователна степен – Професионален бакалавър по … ; • Професионален опит …

Материалът Община Троян обявява място за длъжността Младши експерт „Обществени поръчки“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.