Община Троян обявява работно място за длъжността Специалист „Гори“

Община Троян обявява работно място за длъжността Специалист „Гори“ в Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ към Общинска администрация – гр. Троян – по заместване по трудово правоотношение на основание на Заповед № 1115 от 17.08.2021 година на И. Д. Кмета на Община Троян – г-жа Бистра Чолакова (съгласно Заповед …

Материалът Община Троян обявява работно място за длъжността Специалист „Гори“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.