Община Троян разчита на мнението на гражданите

Община Троян разчита на активното участие на гражданите във връзка с консултирането на инвестиционното намерение на направеното по-долу. Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Обновяване на площ за широко обществено ползване, предназначена за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, представляваща …

Материалът Община Троян разчита на мнението на гражданите е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.