Община Троян ще подаде две проектни предложения

Община Троян ще подаде две проектни предложения по новата процедура, обявена от „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ В края на месец януари 2022 г., сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура № BG06RDNP001-19.552 – „МИГ-Троян, Априлци, Угърчин М 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, …

Материалът Община Троян ще подаде две проектни предложения е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.