Общинска администрация Троян въвежда безхартиен документооборот

Общинска администрация Троян от. 1.06. 2022 г. въвежда безхартиен документооборот. По този начин ще се  икономизира разходи за хартиените документи, време за обработката им и ще направим по-нататъшни стъпки в модернизирането на административното обслужване. След няколкомесечна подготовка днес цялата администрация премина обучение. За да се добие представа за мащаба на това усилие ще посоча, че …

Материалът Общинска администрация Троян въвежда безхартиен документооборот е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.