Обява за конкурс за управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“

Обява за конкурс за управител на   новото търговско дружествo „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ 1. Изисквания към кандидатите: 1.1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; 1.2. Да са завършили висше образование. …

Материалът Обява за конкурс за управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.