Съобщение за „Преброяване на населението“

Съобщение за „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.“, получихме от  Общинска преброителна комисия – Троян. Комисията обявява набиране на нови 15 преброители, включително резервни преброители. В тази връзка желаещите да се включат могат да подадат заявление с изискуемите документи всеки работен ден от 08,00 ч. до 17,00 ч. в …

Материалът Съобщение за „Преброяване на населението“ е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.