Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини

Цветан Спасов – ръководител на оперативна програма за развитие на човешките ресурси започна с думите  че община Троян е една от най-социалните общини по време на встъпителната пресконференция  старт за проект за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост след проведена встъпителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за …

Материалът Цветан Спасов: Община Троян е една от най-социалните общини е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.