Днес – последно заседание на Общинския съвет за 2010-а

Днес - последно заседание на Общинския съвет за 2010-аЗаседанието е с 16 точки, всички предложения са внесени от кмета Минко Акимов. Ето и предварителния дневен ред, като напомняме, че заседанията са публични, всеки може да присъства, началото е в 13,30 ч..

1. Промени в Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на Община Троян.
2.  Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян.
3.  Подробен устройствен план – План за регулация за частично изменение на регулационен план, като се промени уличната регулация на улица с осови точки 570а – 571а и улица с осови точки 578-579-580-581-582-583-584 по регулационния план на гр.Троян, община Троян.
4. Отпускане на субсидия за Сдружение баскетболен клуб „Чавдар“ – Троян и Сдружение футболен клуб „Чавдар 2006“ – Троян.
5. Частична актуализация на поименният списък за капиталови разходи за 2010 г.
6. Изменение на Решение 498-ІV/29.07.2010 г. на Общински съвет – Троян, касаещо създаване на общинско предприятие „Комунални услуги – Троян“.
7. Отпускане на безлихвен кредит за Сдружение „Местна инициативна група общини Троян и Априлци“ за изпълнение на втория етап от дейности по проект  431-2-03-6 от 16.09.2008 г. „Подобряване на умения и постигане на обществена активност на територията за потенциална местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци“.
8. Частична актуализация на бюджета за 2010 г.
9. Определяне План-сметка за необходимите разходи за дейност „Чистота“ през 2011 г.
10. Актуализирането на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти.
11. Придобиване от Община Троян на имот – частна собственост, попадащ в гробищния парк на с.Патрешко.
12. Допълнение към списъка на земеделските земи от Общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем или аренда, приет с Решение 483-ІІ, т.1/25.10.2001 г. на Общинския съвет – Троян.
13. Отпускане на социална помощ за рехабилитация на дете с тораколумбална сколиоза.
14. Отпускане на социална помощ за ученик до 16 г.
15. Съгласуване на годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в община Троян за 2011 г.
16. Потвърждаване действията на изпълнителния директор на „Търговия Троян“ ЕАД, ЕИК: 110 015 891 по продажбата на недвижимите имоти – собственост на дружеството, извършена с Нотариален акт 32,т.2, рег.509, д.н.27/2010 г. на Сл.В. при ТРС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.