Излагат на показ проектите за паметник на Хаджийски

Излагат на показ проектите за паметник на ХаджийскиПриключи конкурсът за паметник на народопсихолога Иван Хаджийски, за чието изграждане Общинският съвет взе решение преди време. Разчита се фигурата на родения в нашия град изтъкнат учен да обедини гражданите, които поляризират своето отношение за паметника на централния площад между двете музейни сгради, считан от едни за символ на тоталитаризма, а от други – за умилителен спомен за герои антифашисти. В годините на прехода Троян така и не успя да намери разрешение на този гордиев възел – какво да прави с остатъка от паметник. Тъй като сега предстои да се разгледат идейните проекти за паметник на Иван Хаджийски, от Общината обявиха, че всеки граждани ще може да се запознае с проектите на 22 и 23 ноември в зала „Форум“ на читалището. В конкурса участват 7 проекта, като някои предвиждат сегашният остатък от бившия монумент на партизаните антифашисти да се разруши напълно, други – да се преобрази. Комисия ще има крайното решение по избора, първото й заседание е този петък, каза кметът Минко Акимов. Дори да се стигне до избор на проект обаче до самото осъществяване има да изтече още много вода, тъй като пари за изграждане на паметник в бюджета не са заложени, а и проблемът с костите на погребаните или препогребани под паметника антифашисти остава почти неразрешим.

One thought on “Излагат на показ проектите за паметник на Хаджийски”

 1. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Т Р О Я Н
  П Р О Т О К О Л
  № 35

  ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
  СЪВЕТ ТРОЯН НА 29 април 2010 г. от 13:30 ЧАСА В САЛОНА
  НА О Б Щ И Н А Т Р О Я Н

  Т О Ч К А В Т О Р А
  Приемане на статут на национален явен конкурс за проектиране и изграждане паметник на изтъкнатия писател, журналист, философ, народопсихолог и първи български социолог Иван Хаджийски. /Вх.№ 416/19.04.2010 г./;

  инж.Ангел Балев – Председател на ОбС: Давам думата на председателите на постоянните комисии за становища.

  Заместник председателят на постоянната комисия по “ТСУ и инвестиционна политика” – инж.Светослав Дочков представи пред Общинския съвет решението на комисията . /приложено/
  Председателят на постоянната комисия по “Здравеопазване и социална политика” – д-р Христо Добрев представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Председателят на постоянната комисия по “Образование, спорт, култура и граждански организации” – Красимира Райковска представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Председателят на постоянната комисия по “Туризъм и околна среда” – Даниел Сираков представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.
  Председателят на постоянната комисия по “Законност, обществен ред и контрол върху работата с жалби и предложения на гражданите” – Кольо Кацаров представи пред Общинския съвет становището на комисията /приложено/.

  Инж.Илиян Пеевски: Станахме свидетели да видим как няколко председатели на комисии свенливо убягнаха въпроса, основния. Изказването ще ми е повече политическо. Тук се изтърва едно изречение. Първата политическа реплика е, че след като видяхме какъв погром нанесе г-н Балев на днешното управление на г-н Акимов това е втория погром на който г-н Акимов е направен заложник. Дори той няма да ме убеди, че не е така. Той изпълнява някакви чужди договорки. Най-големия абсурд е да ползваме името на Иван Хаджийски по този позорен начин за да се решават други проблеми. Това е недостойно и удар върху паметта му. С това нещо не правим паметник на Иван Хаджийски, правим паметник срещу Иван Хаджийски. Това нещо няма да се случи и тук има хора които ще ви обяснят защо. По-добре е да се освободи кмета от тези тегоби и да си изтегли точката, защото все пак той е вносител. По начина по който я внася с тези предрешени неща.
  Минко Акимов: искам да помоля само ако се взема решение то да бъде решението на комисията по ТСУ. първо си мисля, че ние в нашето предложение сме обявили само един срок. Мисля, че летните месеци дори и за творците не са така пълноценни. След това са нужни няколко месеца да се избере изпълнител. Така или иначе в бюджета за 2010 г. няма предвидени средства и няма да започнем. Предлагам да приемем сроковете на ТСУ. що се отнася до политиката аз предлагам да мълча.
  Мариела Шошкова: Въпроса е политико-естетически. Дойде време на мястото на един грозно стърчащ остатък символ на един тоталитарен и престъпен строй да бъде изграден паметник на един човек, който е символ на културния прогрес и Троян е известен в страната и по света. Аз се гордея за това че Иван Хаджийски е от тук. г-н Пеевски, вие умело се опитвате да манипулирате г-н кмета, аз пък ще го поздравя за неговото предложение, защото и още 20 г. да отлагаме след 20 години все някой ще намери сили да демонтира онова стърчащо грозно нещо и ще направи нещо модерно, което Троян заслужава. Няма пред него да се четата доклади за 9.09., а ще минават децата от там и ще им се казва кой е Иван Хаджийски, ще прочетат това, което е написал Иван Хаджийски. За сроковете тъй като до известна степен съм компетентна, няма някой на който да не му е известно, че бог да го прости мъжа ми беше скулптор и е участвал в подобни конкурси и съм на ясно в какви срокове се провеждат. Три четири месеца са достатъчни за да се представи един идеен проект. Ако този конкурс след днешното ни решение се обяви веднага ще започнат да мислят и ще работят дори през лятото, защото е криза и нека дадем срок 15.09. след това един месец срок за избор и след него няма проблем да се сключи договора, а е ясно че паметника ще се реализира през следващата година, защото сега няма средства.
  Инж.Пеевски: Доволен съм от изказването на другарката Шошкова и тя на 100% потвърди моите думи, че Иван Хаджийски ще го ползваме за да си решиме другия проблем, за който нямаме смелост да го решим. Всичко това, което каза др.Шошкова може да бъде направено на всяко друго място в Троян и е необходимо да направим този паметник на този символ на Троян, това е безспорно. Това го правим за да може в този мандат др.Шошкова да рапортува – ето видяхте ли какво направихме с паметника.
  Станислав Съев: Като общински съветник ще подкрепя предложението на колегите от комисията по ТСУ с ясното съзнание, че става въпрос за личност при това пожертвал живота си за великата идея. Имаше комисия по този въпрос, която разписа определени неща за кмета, които самия аз се чудя как ще ги изпълни. Сега можем да му сложим още една задача. Не бива да си позволяваме да жонглираме с имената на Троян.

  Инж.Ангел Балев: мисля, че това е едно много навременно предложение. Мисля, че това е един човек, който заслужава да бъде там и искам да допълня, че и аз ще подкрепя предложението на ТСУ и искам да кажа и доводите които бяха вчера, времето действително ни притиска в комисията казаха че може да възникне необходимост от обществено обсъждане, журито да чуе и мнението на хората. Няма нужда да пребързваме решението. Техните творби ще бъдат изложени, ще могат всички хора да се запознаят с тях. Това им беше мотивировката и ако с един месец ще вземем решението така и така тази година няма да започне реализацията и няма нужда да прибързваме с решението.

  инж. Ангел Балев: Има ли други желаещи да вземат отношение? Ако няма преминаваме към гласуване. Първо ще подложа на гласуване предложението на комисията по ТСУ. чета решението на комисията по ТСУ. срока за провеждане на конкурса да бъде 30.10.2010 г., а срока за приключване работата на журито – 31.12.2010 г. на комисията по туризъм и образование сроковете бяха 15.09. а за договора 30.11.2010 г.
  сега подлагам на гласуване на комисията по ТСУ – сроковете. Приемат се с 24 гласа за, 3 против и 2 въздържали се.
  Сега подлагам на гласуване целия проект за решение.
  Който е съгласен моля да гласува.
  След проведеното гласуване Общинският съвет – Троян прие следното:

  Р Е Ш Е Н И Е № 458

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и Решение №274 – т.2 / 02.04.2009 г. на Общинския съвет приема статут на национален явен конкурс за проектиране и изграждане на паметник на изтъкнатия писател, философ, народопсихолог и първи български социолог Иван Хаджийски в гр. Троян като задължава общинската администрация срока за провеждане на конкурса да бъде 30.10.2010 г., а срока за приключване работата на журито – 31.12.2010 г.

  Гласували 29 общински съветници
  “За” – 26 общ. съв.
  “Против” – 2 общ. съв.
  “Въздържали се” – 1 общ. съв.

  инж.Пеевски: Искам уважаемите жители на община Троян да знаят, че гласувах против, защото искам да ми е чиста съвестта пред паметта на Иван Хаджийски. Не искам чрез неговото име и неговата памет да бъде спрян един процес, една горчива чаша, която ние така или иначе трябва да изпием. Тя, г-жа Шошкова или др. Шошкова, много добре обяснява кой е Иван Хаджийски, но аз мисля, че имам малко повече права от нея да говоря за Иван Хаджийски, ето това е последната книжка за Иван Хаджийски и тук стои моето име какво аз съм казал за Иван Хаджийски, не др.Шошкова, която е специалист по всичко. Имам право да говоря, да не бъда прекъсван. Аз не обиждам никого, думичката другарка не е обидна, друга не съм казал.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.