Общинско заседание днес

Общинско заседание днес38-ото заседание на Общинския съвет в Троян ще бъде днес от 13,30 ч. в залата на Общината. Заседанията са публични и гражданите може да присъстват. Днес в дневния ред има редица важни точки, включително и предложение да се поеме дългосрочен дълг. Его целият проект за дневен ред:

1. Информация относно текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2010 г.
2. Промени в числеността на персонала и капацитета на домашен социален патронаж.
3. Частична актуализация на бюджета и Поименните списъци за капиталови разходи за 2010 г.
4. Поемане на дългосрочен дълг по Закона за общинския дълг.
5. Изпълнение решенията на Общинския съвет – Троян, приети през периода от 01.01.2010 до 30.06.2010 г., както и тези, които в предходен период са отчетени като решения в процес на изпълнение.
6.Преобразуване на  „Общински пазари“ –  ЕООД  и „Стоково тържище – Троян“ – ЕООД, гр.Троян
7. Създаване на Общинско предприятие „Комунални услуги – Троян“ – ЕООД
8. Предоставяне за безвъзмездно управление на имоти – общинска собственост за нуждите на културните клубове на пенсионера.
9. Продажба на сграда – общинска собственост, находяща се в стопански двор „Лъките“  на бившето ТКЗС „Топля“, с.Голяма Желязна, Община Троян.
10. Продажба на имот – общинска собственост, представляващ поземлен имот с кад.№ 73198.514.585 по кадастралната карта  на гр.Троян /бившата детска градина в кв. „Ливадето“ на гр.Троян/
11. Кандидатстване пред Министерство на земеделието и храните по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 20 от 07.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.“
12. Еднократна помощ на Петьо Маринов Попски  от с.Шипково.
От т. 1 до т. 12  вкл. докл.
Минко Акимов – кмет
на община Троян.
13. Отчет за дейността на Общински съвет – Троян и неговите комисии  за първото полугодие на 2010 г.
Докл. инж.Ангел Балев –

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.