Консултации за състава на СИК и ПСИК – на 22 февруари

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) И ПОДВИЖНА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ПСИК) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРОЯН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ
ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 48-МО НС
ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ...

Нататък