СКАНДАЛНО! Правителството заобикаля парламента и изпраща оръжия за Украйна

На 14 април в Люксембург се е провел Съвет външни работи на Европейския съюз, на който е присъствал  и българският министър на външните работи Теодора Генчовска.

На този Съвет е било взето решение да се увеличи на 1,5 млрд. евро военната помощ на Европейския съюз за Украйна.

Решението е било взето с консенсус, тоест обявило се е проекто-решение с крайна дата, на която да бъде прието.

Ако представителите на страните не възразят, до определен ден и час, решението влиза в сила.

В случай на възражения  несъгласната страна е можела да направи декларация в дух на несъгласие, или да гласува „въздържал се“. 

При такъв акт на  несъгласие  съответната страна е можело да не  участва във военното финансиране с оръжия на Украйна.

В следствие на появилата  се е информация от Борел, че България и Унгария участват в тези 1,5 млрд. евро, означава че ние като държава не сме възразили.

БСП, като част от управляващата четворна коалиция, постоянно твърди, че „България няма да изпрати и един патрон във войната“. Президентът  също заявява нееднократно, че България не бива да се въвлича във войната, а изпращането на оръжие крие риск да бъдем  въвлечем.

Вероятно този проведен съвет  в Люксембург ще се използва от българското правителство, което за всички е известно, че е на пряко ръководство от дипломатите на САЩ в американското посолство, за да изпрати оръжия за Украйна и да преодолее обсъждането на това в парламента.

С решенията си управляващите излагат живота на всички българи на опасност. Ето защо Възраждане настоява за незабавна оставка на правителството и предсрочни парламентарни избори.