Архив за етитет: енергийна ефективност

Троян се включва в националната програма за енергийна ефективност

SAMSUNG DIGITAL CAMERAИдната седмица Общината започва информационна кампания, която включва и срещи в кварталите

Троян е сред градовете, които могат да се включат в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Приета от правителството миналата седмица, тя определя условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и органите, отговорни за реализацията й.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, като по този начин се осигурят по-добри условия на живот за гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Финансовият ресурс на програмата е 1 млрд. лева, а териториалният й обхват включва 265-те общини в България.

ДОПУСТИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

са всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им, с минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Продължете да четете Троян се включва в националната програма за енергийна ефективност

Община Троян подготви проектни предложения за енергийна ефективност

Община Троян подготви проектни предложения за енергийна ефективност Министерството на икономиката, енергетиката и туризма стартира процедура по набирането на проектни идеи, свързани с енергийната ефективност. Така ще се проучат нуждите на енергийния сектор в България, като последваща процедура е усвояване на транш по Международен фонд „Козлодуй“.
Община Троян заяви интерес по „Мярка  по енергийна ефективност в обществени сгради – училища, детски градини, читалища, кметства, болници и др.“, като подаде  9  проектни предложения, съобщи Маргарита Генкова от Общината. Предложенията включват  4 читалища,  едно училище, административната сграда на общината, Комплексът за социални услуги в Дълбок дол, Музея на занаятите. В тези сгради се предвижда подмяна на ВиК и елинсталации, ремонти на покривите, подмяна на дограма, изолация на стените и други традиционни  дейности, подобряващи енергийната ефективност.  Прогнозната стойност на проектите е 3 млн.лв.