Архив за етитет: младежка заетост

Общинска програма подпомага младежката заетост

Symbolic picture - employment● Община Троян посрещна 2015 г. с 4 пункта по-ниска безработица от средната за страната и 9,5 пункта по-ниска от средната в Ловешка област, обяви кметът

Създаване на междуведомствена работна група, която да направи програма за подпомагане заетостта на младите хора в общината е една от мерките в годишния план за младежта, внесен от кмета за разглеждане в Общинския съвет. Това съобщи кметът Донка Михайлова на пресконференция минала седмица. В групата, ръководена от нея, ще участват представители на администрацията, на Бюрото по труда“, на местния бизнес, на консултативните съвети за икономическо развитие и за младежки политики, общински съветници. Целта е формиране на общинска политика за подпомагане социалното и гражданско включване на младите хора, преодоляване на проблема с младежката безработица и задържане на младите специалисти в общината.

„През изминалата година продължи устойчивата тенденция за намаляване ръста на безработицата в нашата община. В края на 2014-та тя е 6,7% при 8,6% в началото й и 7,2% в началото на мандата. На този фон е относително висока безработицата на младите хора на възраст до 29 години – 15% (160 човека), но процентът на безработни младежи на територията на община Троян е почти два пъти по-нисък от средния за страната“, Продължете да четете Общинска програма подпомага младежката заетост