История

      Град Троян е възникнал през 15 век като предбалканско попътно селище. Историческите разкопки от областта намират свидетелсва за тракийско население, заселило се около устието на река Осъм. Намерените при разкопките тракйски предмети датират от бронзовата епоха.Това са основно сечива и керамика, както и други вещи от бита. Находките красноречиво говорят за богатата култура на траките и за първите наченки на традиционните за троянския край

грънчарство, ковачество, кожухарство.
Конака в ТроянКато потвърждение за тракийското присъствие, през 2000 година в местността “Турлата” археолозите откриват най-старото тракийско селище в Стара планина.
Историците предполагат, че Троян е получил името си от древния римски път “Виа Траяна”, който свързвал Дунав с Бяло море през I-II век от Новата ера. Римският път служел за пренос на товари и стоки, а в подножието на планината се създали ханове за почивка и отдих на керваните и преминаващите. Така започнало да се установява трайното население около река Осъм.