Вижте защо в 7 МИР-Габрово трябва да подкрепите Ива Тодорова от коалиция „Заедно“

Защо приехте да сте водач на листата в Габрово ? – Изпитвам голям сантимент към градовете в областта, тъй като това е моят роден край, тук съм израснала и пазя много красиви спомени. Родена съм в Севлиево. Вярвам в смисъла и в чистата форма на добруването. Занимавам се с благотворителност и се гордея с това, че поставих началото на ежегодните срещи по Еньовден на Младен, които днес вече се превърнаха във Фестивал на билките в селото на моето детство. А защо от Коалиция ЗАЕДНО? – Работя с Ива Митева и Любомир Каримански от няколко години и именно те ме накараха да повярвам, че ЗАЕДНО, крачка по крачка, бихме могли да променим порочната политическа система. Искам да им благодаря, че ми гласуваха това огромно доверие да бъда с тях в борбата за истина и справедливост! Убедени сме, че ни е необходимо обединение, а не разделение! Да си политик не е лукс и не бива да бъде превръщано в професия. Да участваш в политиката е задължение на всеки един от нас, който наистина иска промяна и би могъл да направи нещо за България!
Именно затова, Коалиция “ЗАЕДНО” обединява хора с експертиза, морал, отговорност, идеи и желание да направи България по-добро място за живеене за нашите и вашите деца! Какво бихте казали на габровци, севлиевци и хората от селата в района? – Далеч съм от мисълта за празните обещания. Няма да говорим за тунела под Шипка, нито за безводието. Бих искала хората да получават конкретни решения, както и начина, по който да бъдат изпълнени поставените пред нас задачи. Осъзнаваме грешките в политическия живот и затова бихме искали да поставим начало на нова политическа система, а именно търсене на диалог и обединение, без червени линии, политици работещи в интерес на българските граждани и за България, политики водени с отговорност и морал. Какво бихте казали на Вашите избиратели? – Вярвaм, че хората ще ни дадат доверие, а от наша страна ще получат отговорни и морални действия. Желанието ни е да поставим началото на обединение, защото само то би ни дало необходимото спокойствие и сигурност. Може би е дошъл момент, в който няма друга алтернатива, освен да си подем ръце и да заработим ЗАЕДНО. Целта ни е да бъдем близо до хората , да чуваме техните проблеми, да има диалог, а не еднопосочно говорене, да търсим решенията ЗАЕДНО! А ето и част от най-важните приоритети от програмата на Коалиция “ЗАЕДНО”: В Коалиция Заедно вярваме и сме убедени, че възстановяването, развитието и гарантирането на трите основни функции в държавата – сигурност, здравеопазване и образование, са жизнено необходими за съществуването на демокрацията в БЪЛГАРИЯ!
Нашите приоритети са : Спиране обедняването Незабавно прекратяване на нелоялните търговски практики чрез промени в законодателството (Закон за защита на потребителите и Закон за защита на конкуренцията). Противодействие на изкуствените монополи, картели и нелоялни търговски практики. Създаване на бяла книга за търговските вериги и доставчици на стоки и услуги, които не са имали нито една жалба и акт за нелоялна търговска практика. Здравеопазване
Необходимо е преразглеждане на клиничните пътеки и въвеждане на модел на заплащане за реално извършена на пациента услуга. Достигане на груповите практики и медицинската помощ до най-отдалечените места. Стимулиране увеличаването на индивидуалните практики и запазване на младите лекари в България. Нормативна уредба за работа и в болница и в ДКЦ при ясно разписани правила. Стимулиране извършването на медицинските прегледи от българските граждани. Увеличаване на средствата за извънболнична помощ. Реално въвеждане на електронната верификация на пациентите. Пенсионна реформа
Справедливо преизчисляване на пенсиите на всички пенсионери на база осигурителен принос, пенсионна възраст и солидарност в модела на пенсионно осигуряване. Подобряване благосъстоянието на българските граждани с активно социално осигуряване измерено чрез качество на живот и оптимизирано потребление на човек за основни разходни пера спрямо състоянието през 2022. Борба с организираната престъпност и корупцията Осигуряване на реална реформа на модела на съдебната власт за по-добро правосъдие и доверие в обществото. Реализиране на реформа чрез диалог между законодателната власт и органите на съдебната власт.
Промени във Висшия съдебен съвет чрез намаляване на квотата на Народното събрание и гарантиране по-широка представителност на магистрати от различни по ранг съдилища. Въвеждане принципа на ротация, въвеждане на възраст за заемане на длъжността – по аналогия на пенсионирането за съдии, прокурори и следователи. Преразглеждане на натовареността на съдилищата.
Цялостен анализ на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Местна власт

Преминаване от централизация към децентрализация, от хоризонтално управление към вертикално управление, от управление от горе надолу към управление отдолу нагоре. Засилване на контрола при предоставяне на средства от държавата на общините и кметствата. Доразвиване на чл. 141, ал. 5 от Конституцията за подпомагане нормалната дейност на общините от държавата. Фискалната децентрализация може да се постигне чрез ефективно изразходване на ресурсите и съответствие между количеството, качеството и вида на публично доставяните услуги.
Това води до осъществяване на местна автономия, а именно финансова самостоятелност на местните власти в условията на децентрализирани публични финанси. Успоредно с това ще изградим механизми за степен на контрол от страна на по-високите нива на контрол в държавата и по възможност на случаен принцип, за да се гарантира обективността му. Подкрепете ни на предстоящите избори, защото ние знаем как!
Гласувайте с номер 8
Купуването и продаването на гласове е престъпление!